Acceptatievoorwaarden De Graaf Groep

Algemeen

Deze acceptatievoorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te creëren over de spelregels die gelden bij het afvoeren van afvalstoffen via De Graaf Groep B.V.

Toepassingsgebied

Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op eenieder die afvalstoffen laat afvoeren door De Graaf Groep B.V. of een door De Graaf Groep B.V. ingeschakelde partij.

Acceptatie

De opdrachtgever is verplicht om kenbaar te maken indien er afvalstoffen worden aangeboden die niet tot de acceptatiecategorie behoren waarvoor een overeenkomst met De Graaf Groep B.V. is aangegaan en ten behoeve waarvan de container is geplaatst.

Gebruik van de container

Voor alle typen afzetcontainers geldt dat de belading tot maximaal 20 cm boven de rand (mits stabiel gevuld) van de container mag komen. De opdrachtgever dient het te ledigen en/of te vervoeren inzamelmiddel op de dag dat deze wordt leeggemaakt en/of opgehaald, gereed te zetten op de openbare weg, of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg, dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van De Graaf Groep B.V. Op de ledigingdag dient een eventueel aanwezig slot verwijderd te zijn aangezien de container anders niet geledigd kan worden. Een eventuele extra lediging komt voor rekening van de opdrachtgever.

Inzameling afvalstoffen

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
(klein) Gevaarlijke afvalstoffen, lachgasflessen, medisch afval, asbesthoudende stoffen, giftige afvalstoffen, radioactief afval, plantaardige en dierlijke oliën en vetten, slachtafval, PVC, wit-en bruingoed, (auto)banden, bagger, bielzen, afgewerkte olie, afgedankte apparatuur en afvalstoffen die ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Metaal

Wat wordt niet geaccepteerd bij de inkoop van metalen / aftrekprijzen bij inname:

Autobanden met velg afkomstig van auto’s  – € 15 -, aftrek per band.
Autobanden met velg afkomstig van overige voertuigen – € 25 -, aftrek per band.
Autowrakken + scooterwrakken en overige voertuigwrakken – Afmeldcertificaat van RDW nodig.
Batterijen en / of/ PB / Ni/Cd accu’s groter dan 8 cm in gereed en voormateriaal – Worden geweigerd. € 500 -, aftrek per stuk indien meegeleverd
Lion en / PB / of lithium batterijen/accu’s groter dan 8 cm in gereed en voormateriaal – Worden geweigerd. € 500 -, aftrek per stuk indien meegeleverd.
Beeldschermen en beeldbuizen – Worden geweigerd.
Gasflessen/tanken/brandblussers en zuurstofcilinders. -Moet in twee delen zijn en de kraan bovenop moet verwijderd zijn. – € 150 aftrek -, per stuk.
Grondtank Leeg en schoon – Worden alleen geaccepteerd met reinigingscertificaat.
Koelkasten / vriezers –  Worden geweigerd. € 15 -, aftrek per stuk indien meegeleverd.
Kluizen – Worden geweigerd, indien ze in een vracht zitten € 150 -, aftrek per stuk.
Kleine en grote huishoudelijke elektrische apparaten – Kan gratis worden neergezet.
Remtrommels/ materialen – Worden geaccepteerd, mits asbestvrij.
Radioactief materiaal-  Meldingsplicht bij inspectie milieu, alle kosten voor de ontdoener.
Tanks (bovengronds) – Schoon, gasvrij, mangat open (reinings-certificaat/schoonverklaring verplicht)
Verfblikken met inhoud – Worden geweigerd.
Vaten (leeg en/of schraap leeg) – Worden geaccepteerd indien ze leeg zijn.

Overige afvalstromen/stoorstoffen worden nader bekeken en mogelijk berekend met vuilaftrek en mogelijke kosten. Huishoudelijke apparaten dienen gescheiden te worden aangeleverd.